ban lãnh đạo ubnd xã Kỳ Châu
loading...
11:19 14/11/2018

BAN LÃNH ĐẠO UBND XÃ KỲ CHÂU GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ:

1. Đ/c TRẦN CÔNG AN - UVBTV - Chủ tịch UBND xã

2. Đ/c NGUYỄN ĐÌNH SƠN - UVBCH - PCT UBND xã