ban lãnh đạo ubnd xã Kỳ Châu
loading...
11:19 14/11/2018

BAN LÃNH ĐẠO UBND XÃ KỲ CHÂU GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ:

1. Đ/c Phạm Lương Thịnh - UVBTV - Chủ tịch UBND xã

2. Đ/c Trần Công An - UVBCH - PCT UBND xã