Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
RSS

Sáng ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử xã Kỳ Châu đã họp và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội Đồng Nhân dân xã Kỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí...

Đến nay, ngày 22/5/2021 tất cả công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được UBBC xã Kỳ Châu sãn sàng, triển khai tích cực đúng luật, đúng tiến độ...

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN xã Kỳ Châu đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút trên 500 hội viên tham gia

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài...

Thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử và nhân dân xã Kỳ Châu thi đua sôi nổi lập thành tích...