Công văn : 205/UBND-VHTT
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 205/UBND-VHTT
Trích yếu Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)
Ngày ban hành 16/03/2017
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm