Công văn : 211/UBND-YT
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 211/UBND-YT
Trích yếu Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Ngày ban hành 16/03/2017
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm