Công văn : 222/UBND-VP
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 222/UBND-VP
Trích yếu Công văn v/v Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tại xã Kỳ Châu (7h30' ngày 19/3/2017 - Chủ nhật)
Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm