Danh mục văn bản cần tuyên truyền
RSS

Tháng 12/2020, có 10 Nghị định, 04 Quyết định, 01 Nghị quyết, 34 Thông tư, 01 thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành. Trong đó, có một số chính sách pháp luật tiêu biểu như sau:

Tháng 11/2020, có 08 Nghị định, 02 Quyết định, 28 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 10 này, nhiều chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực. Có thể kể đến: người dùng được chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm...

Từ tháng 9-2020, nhiều quy định pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến như tăng mạnh mức phạt với người ngoại tình; Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt; “Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu...

Tháng 8/2020, có 08 Nghị định, 03 Quyết định và 25 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 7/2020, có 12 Luật, 10 Nghị định, 03 Quyết định và 18 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 6/2020, có 07 Nghị định, 03 Quyết định và 14 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó có một số chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 5-2020, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó có việc thực hiện thí điểm ký quỹ 100 triệu đồng đối với lao động đi làm tại Hàn Quốc, cấp bản sao điện tử cho người có yêu cầu hay hủy toàn bộ kết quả thi...

Bước sang tháng đầu tiên của quý II/2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống

Trong tháng 3 này, có một số chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực. Giáo viên nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên, sẽ được hưởng thêm trợ cấp

Dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua đi cũng là thời điểm bước sang tháng mới của năm Dương lịch 2020. Trong tháng 2 này, có một số chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.