Danh mục văn bản cần tuyên truyền
RSS

Tăng lương tối thiểu vùng; quy định mới về thi tuyển công chức; bảo hiểm xã hội, y tế; tăng giảm giá cho các đối tượng khi khám bệnh; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương... là những chính sách mới...