MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2020
loading...
16:23 03/08/2020

Tháng 8/2020, có 08 Nghị định, 03 Quyết định và 25 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

PHẦN I: CÁC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC CƠ QUAN TW

1. Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2020, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng thực hiện nâng chuẩn giáo viên:

+ Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên tính từ 01/7/2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

+ Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên tính từ 01/7/2020 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định đối với giáo viên có trình độ trung cấp.

+ Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên tính từ 01/7/2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định đối với giáo viên có trình độ cao đẳng.

+ Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ 01/7/2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- Lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên Mầm non : thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030. Chia theo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

- Lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên Tiểu học : thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030. Chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

- Lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên THCS : thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030. Chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, đạt ít nhất 60% số giáo viên đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

2 . Nghị định 79/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên

Có hiệu lực từ ngày 21/8/2020, Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định ngoài quân nhân dự bị thì gia đình của họ cũng được hưởng trợ cấp, cụ thể:

- 160.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước;

- 240.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên.

Đặc biệt, nếu quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

3 . Thông tư 13/2020/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020, Thông tư 13/2020/TT-BYT quy định thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán. Cụ thể:

- Nhóm dịch vụ Chụp cắt lớp vi tính 64-128 dãy: Bổ sung trường hợp bệnh nhân chụp mô phỏng lập kế hoạch xạ trị: U não (thân não và/hoặc tiểu não), Ung thư trực tràng, Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư cổ tử cung, Ung thư di căn cột sống; Chụp dựng hình 3D đường dẫn khí; Chụp ngực trên người bệnh suy hô hấp; Chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương.

- Nhóm dịch vụ Chụp cắt lớp vi tính từ 256 dãy trở lên: Bổ sung trường hợp chụp đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn, đáp ứng điều trị ung thư, để chỉ định phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch; Mô phỏng lập kế hoạch xạ trị: U não (thân não và/hoặc tiểu não), Ung thư trực tràng, Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư cổ tử cung, Ung thư di căn cột sống; Chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn của u hoặc đa chấn thương…

- Cũng theo quy định mới, thêm những trường hợp sau đây bệnh nhân được BHYT thanh toán khi chụp động mạch vành: Người bệnh có chỉ định phẫu thuật tim, mạch máu lớn, tuổi >45 đối với nam hoặc >50 đối với nữ; Người bệnh có chỉ định ghép tạng; Các dị tật bẩm sinh, mắc phải về hệ mạch vành...

4. Thông tư 01/2020/TT-TANDTC ngày 18/6/2020  của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

Có hiệu lực từ 10/08/2020, Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tòa án nhân dân như sau:

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khiếu nại sau:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh Tòa án nhân dân tối cao;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, của công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

5 . Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020, Thông tư 58/2020/TT-BCA có nhiều điểm mới nổi bật, cụ thể:

- Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định x e chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông . Theo đó, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng ký tạm thời để được phép tham gia giao thông (trước đây, Bộ Công an chỉ cho phép đăng ký tạm thời và tham gia giao thông với trường hợp xe ô tô lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác...). Tuy nhiên, xe đăng ký tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

- Thông tư số 58/2020/TT-BCA cũng  quy định 11 trường hợp bị thu hồi đăng ký ký, biển số xe (bổ sung thêm 4 trường hợp so với quy định cũ). Gồm:

+ Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.

+ Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

+ Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

+ Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

+ Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

+ Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

+ Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

+ Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.

+ Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

+ Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

+ Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

- Cũng theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA , xe kinh doanh vận tải được cấp biển số màu vàng. Theo đó, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

6 . Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy định tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

- Theo 65/2020/TT-BCA, Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, gồm:

+ Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không phải tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ trọng điểm, đoạn quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng mà đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông;

+ Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộc trường hợp các tuyến đường chính, tuyến đường có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp;

+ Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Như vậy, nếu như trước đây, Công an cấp huyện chỉ được phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính… theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh thì nay đơn vị này đã được phép tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên một số tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ…

- Thông tư 65/2020/TT-BCA cũng quy định chỉ còn 04 trường hợp CSGT được dừng phương tiện, gồm:

+ Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác;

+ Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

+ Có Văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/8/2020, thay thế Thông tư 01/2016/TT-BCA.

7 . Thông tư 60/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Có hiệu lực từ 03/8/2020, Thông tư 60/2020/TT-BTC b ãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sau đây:

- Thông tư 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

- Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Thông tư 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

- Thông tư 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

- Thông tư 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

- Thông tư 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Thông tư 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Quyết định 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

PHẦN II: CÁC VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 15  từ ngày …. Đến ngày    /7/2020, thông qua nhiều văn bản QPPL có hiệu lực vào cuối tháng 7/2020.

1. Nghị quyết số 213/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 . Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.

2. Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

- Nghị quyết đã điều chỉnh một số quy định về mức thu phí, lệ phí một số lĩnh vực được quy định tại các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trước đây, như: nghị quyết số 148/2019/NQ-HĐND, nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND, nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND, nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND

- Nghị quyết cũng quy định mới một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, gồm: chính sách hỗ trợ xuất khẩu, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn.

Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.

3. Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

Theo đó, các chính sách hỗ trợ bao gồm:

- Chính sách thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Chính sách hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, công cụ cải tiến năng suất chất lượng và các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh

- Chính sách hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Chính sách hỗ trợ cơ sở tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương

- Chính sách hỗ trợ tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.

4. Nghị quyết số 216/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh

Các nội dung được sửa đổi bao gồm:

- Miễn lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP. Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trong 02 năm tiếp theo (năm thứ hai và năm thứ ba).

- Miễn lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động theo quy định của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP. Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trong 02 năm tiếp theo (năm thứ hai và năm thứ ba). Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết số 216/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.

5. Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy đinh cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, học sinh phổ thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.