Ban đoàn kết Công giáo Huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “thi đua yêu nước” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
loading...
10:20 10/06/2022

Tới dự có ông Trần Thành Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Văn Trọng - UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy, ông Nguyễn Thế Anh - PCT UBMTTQ Huyện, ông Nguyễn Lộc Hằng - Trưởng ban pháp chế HĐND Huyện, Các ông, bà ủy viên ban đoàn kết công giáo Huyện, đại diện ban đoàn kết công giáo các xã. Đại diện cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ xã Kỳ Châu
Khai mạc hội nghị sơ kết 6 tháng đàu năm của ban đoàn kết công giáo huyện Kỳ Anh

Sáng 10/6, Tại xã Kỳ Châu. Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Thi đua yêu nước” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thương - Đại diện ban đoàn kết công giáo Huyện thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2022, Ban ĐKCG quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Kính chúa yêu nước”, xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến. Cùng với đó, đồng bào Công giáo quận tiếp tục thi đua lao động, phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống. Phong trào khuyến tài, khuyến học được duy trì, thực hiện tốt. Việc thực hiện quy ước văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chúc thọ được duy trì; vấn đề vệ sinh môi trường đã được các giáo xứ quan tâm đi đầu, làm điểm đến các giáo xứ, giáo họ tích cực thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các hoạt động, nhân đạo từ thiện được bà con giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, Ban ĐKCG huyện và các tổ ĐKCG đã hướng dẫn, vận động 100 % thanh niên công giáo tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; 100% gia đình Công giáo đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, xứ họ đạo tiên tiến.

Ông Trần Thành Nam - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị ban đoàn kết công giáo Huyện tổ chức triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban ĐKCG, hội đồng mục vụ các giáo xứ cùng đồng bào giáo dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua “Kính chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”; tuyên truyền bà con giáo dân tham gia chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng xứ, họ giáo tiên tiến, tiên tiến xuất sắc năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, các giáo xứ họ đạo tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả 10 nội dung thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới điển hình.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật