Công an xã Kỳ Châu. Mãi khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy.
loading...
16:08 18/08/2022

Vinh dự lớn lao với lực lượng Công an nhân dân (CAND) là được Bác Hồ luôn chăm lo, giáo dục và rèn luyện. Đặc biệt, trong 125 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CAND Việt Nam, Người đã huấn thị 6 điều tư cách người Công an cách mạng mà cho đến hôm nay và cả mai sau vẫn vẹn nguyên giá trị. Lời dạy, lời huấn thị của Người cũng chính là tư tưởng, là kim chỉ nam, là mạch nguồn xuyên suốt để lực lượng Công an phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành
Lãnh đạo địa phương và các đoàn thể tặng hoa chúc mừng Công an xã Kỳ Châu

Trong đó Người viết:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo ”.

Ban giám hiệu trường Mần Non xã Kỳ Châu tặng hoa chúc mừng công an xã nhân ngày 19/8

Chuẩn mực đạo đức của người Công an cách mạng thống nhất với chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, công chức của Nhà nước, đồng thời thể hiện đặc điểm riêng của công tác Công an. CAND là lực lượng có nhiệm vụ cao cả, nặng nề là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân, chống các thế lực phản động, thù địch và các loại tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Nhiệm vụ đó không chỉ là bảo vệ mà còn có ý nghĩa xây dựng xã hội mới, tạo dựng đời sống xã hội tốt đẹp. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, kể cả trong hòa bình xây dựng đất nước, nhiệm vụ đó không hề giảm nhẹ, đòi hỏi người Công an cách mạng không ngừng nâng cao trình độ và rèn luyện đạo đức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích và sự nổ lực cố gắng và cống hiến của công an viên

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND nói chung, Công an xã Kỳ Châu nói riêng ngoài việc luôn nghiêm túc, phấn đấu thực hiện tốt 6 điều Bác dạy trong toàn lực lượng với tinh thần, quyết tâm cao nhất, còn làm theo tư tưởng của Người, xem trọng vai trò của nhân dân, cụ thể: “ Công an Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và vì nhân dân phục vụ; coi đây là yếu tố quyết định, cội nguồn sức mạnh của CAND và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự ” Kế tục và phát huy những truyền thống tốt đẹp, ngày nay lực lượng CAND xã Kỳ Châu quyết tâm vượt qua mọi thử thách; luôn đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đại hội chi bộ Công an xã với nghị quyết và sự kỳ vọng của nhân dân bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quan tâm củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự; tiếp thu ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm căn cước công dân, trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm công tác cứu nạn cứu hộ, phòng chống cháy nổ, trật tự, an toàn giao thông…

Tặng giấy khen cho chi hội phụ nữ thôn Châu Long có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố Quốc

Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, l ực lượng Công an đã tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch, l ực lượng Công an Kỳ Châu đã, đang và sẽ tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch với 100% quân số bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, luôn kiên cường, về đức hy sinh tận tụy, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, với quyết tâm, ý chí cao nhất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Không khí tươi mới, động lực để xây dựng lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ

Với tinh thần thi đua sôi nổi lập thành tích kỷ niệm 77 năm ngày thành lập công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022); 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Lực lượng công an xã Kỳ Châu không quản ngại khó khăn, gian khổ luôn đi trước, đón đầu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phục vụ tốt hơn, nhân dân luôn tin tưởng, yêu quý, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá và ghi nhận với những chiến công nổi bật.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật