Đảng ủy xã Kỳ Châu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao huy hiệu Đảng dịp 03/2/2023.
loading...
16:26 13/04/2023

Chiều ngày 13/4/2023, Đảng ủy xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị học tập cho cán bộ chủ chốt toàn xã về chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; Đồng chí Trần Thành Nam UVBTV Huyện ủy, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện trực tiếp lên lớp truyền đạt chuyên đề.
Đồng chí Trần Thành Nam, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành

Dự hội nghị có các đồng chí đồng chí trong BTV Đảng ủy; ủy viên BCH Đảng bộ xã; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã; các đồng chí trong ban chi ủy, toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban chấp hành các tổ chức đoàn thể cấp xã; BCH các chi Đoàn thanh niên, chi hội Nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội CCB, chi hội người cao tuổi; cán bộ, nhân viên trạm y tế cùng tham gia.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Đồng chí Trần Thành Nam -UVBTV Huyện ủy, Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện, giới thiệu, quán triệt những nội dung cốt lõi của chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó tập trung lý giải các câu hỏi lớn như: CNXH là gì? Các mô hình CNXH trên thế giới hiện nay; mô hình CNXH ở Việt Nam; Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Những nội dung trong việc xây dựng CNXH ở Việt Nam; thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì? Ý nghĩa, tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH.

Thông qua việc học tập chuyên đề nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định cho cán bộ, Đảng viên, nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Dũng đã cảm ơn Đồng chí Trần Thành Nam UVBTV Huyện ủy, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã giành tình cảm, thời gian cho xã về truyền đạt nội dung chuyên đề; sau hội nghị đồng chí đề nghị trên cơ sở những nội dung cốt lõi của chuyên đề gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy chính quyền, cán bộ chủ chốt; các ban, ngành, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt nội dung chuyên đề vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng TSVM.

Qua các nội dung được báo cáo viên trình bày tại Hội nghị đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức giúp cho các đảng viên, quần chúng trong xã nắm được nội dung cơ bản và vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, quyết tâm xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị cũng như nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên từ đó nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm góp phần xây dựng xã Kỳ Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật