HĐND xã Kỳ Châu tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
loading...
14:24 05/08/2022

Sáng ngày 5/8, HĐND xã Kỳ Châu tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có ông Nguyễn Lộc Hằng - Trưởng ban pháp chế HĐND Huyện, đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Châu theo quyết định 575, các ông bà đại biểu HĐND Huyện được bầu tại Kỳ Châu. Các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện các ban, ngành đoàn thể cấp xã, đại diện cấp ủy, ban cán sự các thôn, 2 trường và trạm y tế xã cùng tham dự.
Kỳ họp thứ 4, khóa XX, HĐND xã Kỳ Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo về tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 thàng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại ký họp thứ 4 HĐND xã Kỳ Châu khóa XX; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm năm 2022; báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách và cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 6 tháng cuối năm 2022. Bao gồm hỗ trợ xây dựng vườn mẫu; xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; hố xử lý rác thải hữu cơ theo quy mô 2 ngăn, 3 ngăn; hỗ trợ xây dựng hố xử lý nước thải theo quy mô 2 ngăn, 3 ngăn; cơ chế làm đường giao thông và mương thoát nước ngân sách xã hỗ trợ 70%, 30% do nhân dân đóng góp; Đối với đường giao thông và mương tiêu thoát nước nội đồng ngân sách xã hỗ trợ 80%, 20% do nhân dân đóng góp. Và thực hiện một số chính sách…

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Theo các báo cáo trình tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2022, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể xã triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; tình hình KTXH-QPAN của địa phương ngày càng ổn định, phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động thương mại, dịch vụ, tại địa phương đã và đang hoạt động sôi nổi trở lại, đặc biệt các dịch vụ du lịch phát triển khá mạnh mẽ, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, phát triển các dịch vụ kinh doanh. Về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường: Tập trung chỉ đạo, phối hợp với BQL dự án huyện tiến hành kiểm kê, chi trả bồi thường GPMB các dự án đầu tư công năm 2022,...

Ông Võ Sỹ Duyệt, đại diện tổ đại biểu HĐND Huyện báo cáo kết quả kỳ họp thư 6 HĐND Huyện khóa XX.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các thôn dây trì xây dựng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã, giai đoạn 2022-2025; Trường học đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Tình hình an ninh - quốc phòng được giữ vững ổn định… Hoạt động giám sát của HĐND xã được tiến hành thường xuyên, bao quát và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đem lại nhiều kết quả tích cực, qua giám sát, nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành được kiến nghị xử lý kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân…

Ông Dương Trọng Liễu, đại biểu HĐND thôn Châu Long phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ hợp, trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Kỳ Châu năm 2022; thống nhất thông qua nghị quyết kỳ họp./.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật