Kỳ Châu. Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp.
loading...
17:19 25/09/2022

Tính đến 17h ngày 25/9, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã Kỳ Châu đã thành công. Toàn xã có 970 và có 649 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia đi bầu.
Lãnh đạo các cấp tặng hoa đồng chí Nguyễn Đức Toàn tái cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội toàn dân. Tại cuộc bầu cử này, cử tri xã Kỳ Châu trực tiếp bầu 04 trưởng thôn là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở. Qua đó thực hiện mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100%  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là trưởng thôn, trên cơ sở quy trình “Dân tin - Đảng cử”.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng bầu cử trưởng thôn được ban tổ chức quan tâm, tạo khí thế vui tươi

Ngay từ sáng 25.9, đông đảo cử tri trong xã đã đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh trưởng thôn. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc của Ủy ban bầu cử các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri, đã góp phần đem lại thành công tốt đẹp cho ngày hội toàn dân.

Nghiêm túc, trang trọng...thực sự là ngày hội của nhân dân

Theo số liệu báo cáo của văn phòng UBND xã, tính đến 17h ngày 25.9, toàn xã đã có 649 cử tri đại diện hộ gia đình theo danh sách đã hoàn thành việc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 100%. Tại hội nghị bầu cử trưởng thôn ban công tác mặt trận đã tham mưu bầu ra ban thanh tra nhân dân và tổ hòa giải của 4 thôn, với tinh thân trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, hội nghị bầu cử trưởng thôn đã sáng suốt lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu để đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Sự đồng thuận và nhất trí cao của nhân dân, là sự kỳ vọng vào sự chỉ đạo của Đảng và trách nhiệm của chính quyền

Qua bầu cử, đã có 04 ứng cử viên trúng cử trưởng thôn và đạt tỷ lệ 100%. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Thường trực Đảng ủy - UBND xã đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đầu tư cơ sở vật chất…; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình…

Niềm tin, sự lạc quan và tin tưởng của nhân dân đã tạo nên ngày hội thực sự

Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, được toàn bộ các thôn thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Ngay từ sáng sớm người dân đã đến tìm hiểu thông tin và tham gia bầu cử trưởng thôn

Ông Trần Công An - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đến thời điểm này, 4/4 thôn trong toàn xã đã hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, với tỷ lệ phiếu bầu cao đạt 100%;  Căn cứ vào báo cáo kết quả bầu cử, UBND xã đã ra quyết định công nhận 4 trưởng thôn. Trong dịp này, xã cũng có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử và hưởng ứng 90 ngày cao điểm xây dựng xã NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật