Kỳ Châu chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.
loading...
07:17 21/09/2022

Bầu trưởng thôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng Kỳ Châu đang tập trung chỉ đạo, triển khai theo đúng quy trình, hướng dẫn của UBND Huyện, nhất là công tác nhân sự.
Khí thế thi đua sôi nổi khắp các tuyến đường được nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc hưởng ứng ngày bầu cử trưởng thôn

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử ở các thôn trên địa bàn xã Kỳ Châu đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân.

Công tác hiệp thương, lấy ý kiến từ nhân dân được triển khai đồng bộ và linh hoạt

Về công tác nhân sự, UBND xã thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ cốt cán, để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động nguồn cán bộ bổ sung, thay thế thay đổi. Đồng thời, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, lập trường, động viên, khích lệ những cán bộ, đảng viên có khả năng tham gia gánh vác công việc chung của địa phương, kết hợp với phân công của tổ chức đảng.

Các tổ chức đoàn thể phát động ra quân lao động vệ sinh, cắt tỉa, làm đẹp các tuyến đường tự quản

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về việc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025. UBND xã Kỳ Châu đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, cuộc bầu cử Trưởng thôn sẽ được đồng loạt tổ chức vào ngày chủ nhật 25/9/2022. Các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND xã đã ban hành các Quyết định công bố ngày bầu cử, quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử, quyết định thành lập các Tổ bầu cử ở các thôn… công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử bầu Trưởng thôn được Ban công tác mặt trận các thôn tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo công khai, dân chủ. Tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia các hội nghị lấy ý kiến về người được giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng thôn đều đảm bảo theo quy định.

Công tác chuẩn bị chu đáo, trang trí khánh tiết trong và ngoài địa điểm bầu cử được các thôn quan tâm

Việc lập danh sách cử tri đại diện hộ dân được các Tổ bầu cử triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức niêm yết công khai danh sách cử tri theo quy định. Công tác trang trí khánh tiết bên trong và ngoài khu vực bầu cử đang được Tổ bầu cử ở các thôn tích cực triển khai. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng thôn ở Kỳ Châu đã cơ bản hoàn thành.

Không khí thi đua sôi nổi, nghiêm túc, thực sự là ngày hội của nhân dân

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Công tác bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân, xây dựng thôn ngày càng phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, tin rằng cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã diễn ra vào tháng 25/9 tới đây sẽ thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật