UBND xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao trình độ về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025.
loading...
11:01 14/05/2022

Sáng nay, ngày 14/5/2022 UBND xã Kỳ Châu phối hợp chủ trì với Phòng văn hóa, du lịch, thể thao Huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng cho đội ngũ CBCC, viên chức cấp xã và cán bộ cốt cán thôn xóm, trường Tiểu học và trạm y tế xã.
Buổi tập huấn chuyển đổi số thu hút sự quan tâm của đội ngũ cán bố, nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu đầy đủ nội dung

Chương trình chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu là vấn đề sống còn, tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng trước đại dịch Covid-19. Những sự thay đổi to lớn về năng xuất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành. Qua đó cho thấy vai trò to lớn của chuyển đổi số trong cuộc sống xã hội hiện nay như: Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ kinh doanh, cơ quan, người dân…theo xu hướng phát triển tốt hơn, khoa học, hiện đại hơn.

Các thành phần tham dự tập huấn vừa trao đổi vừa tiếp thu

Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; Tác động của chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp và chính quyền cấp huyện, xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố; Giới thiệu về kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia các giao dịch trên môi trường số.

Ông Nguyễn Hữu Quỳnh b- Bí thư chi bộ thôn Hiệu Châu trao đổi trực tiếp với giảng viên tại hội nghị

"Việc đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ từ cấp xã nhằm mục đích xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Định hướng và xác định được lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, còn xây dựng giá trị cốt lõi của văn hóa chính quyền số, văn hóa với đồng nghiệp, với người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong quản trị công. Hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai. Nhận biết và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công".

Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, sự hiểu biết về công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ làm công tác truyền thanh các xã, đặc biệt là các chủ trương Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia các giao dịch trên môi trường số hiện nay. Từ đó, tuyên truyền nhân dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại lợi ích đáng kể cho người dân và cách thức tự bảo vệ mình trong môi trường mạng.

Được biết, đây là lần thứ 2 UBND xã Kỳ Châu phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán nhằm thực hiện kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng , thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số bắt đầu từ nhận thức.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật