UBND Xã Kỳ Châu, tổ chức Lễ ra quân huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023
loading...
10:26 07/05/2023

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Được tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; trực tiếp là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, chính trị viên phát biểu và giao nhiệm vụ, mệnh lệnh huấn luyện

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023. Sáng ngày 4/5 UBND xã Kỳ Châu đã tổ chức lễ khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023. Tham gia đợt huấn luyện có 42 chiến sỹ Dân quân tự vệ của 04 đơn vị thôn.  Nội dung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; bám sát nhiệm vụ chuyên môn và lấy thực hành làm chính.

Theo kế hoạch, trong thời gian 12 ngày từ ngày (04/5 đến hết ngày 16/5) các chiến sỹ tự vệ được huấn luyện hai nội dung chính là giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự, trong đó tập chung vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023; những nội dung chính của luật Dân quân tự vệ; điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của Dân quân tự vệ. Lực lượng Dân quân tự vệ của các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới./.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật