Xã Kỳ Châu, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.
loading...
15:40 16/06/2022

Tham dự hội nghị đối thoại có đồng Nguyễn Minh Đức, phó chủ tịch Hội CCB Huyện, thành viên đoàn công tác chỉ đạo xã, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, UBMTTQ xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, Bí thư, thôn trưởng các thôn, chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn.
Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã và Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị

Chiều ngày 16 / 6 / 2022 , tại hội trường UBND xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân trên địa bàn năm 20 22 .

Đồng chí Bùi Thị Liễu - Phó bí thư Đảng ủy, phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác chính sách, an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 13 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chính sách, an sinh xã hội, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn…trên địa bàn toàn xã và thái độ, trách nhiệm, ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức đối với Nhân dân…

Đồng chí Trần Công An - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã tiếp thu những ý kiến phải ảnh của hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo xã, lãnh đạo các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy  - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền. Về những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Bí thư Đảng ủy giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới và có báo cáo kết quả thực hiện để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong toàn xã.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật