CĐCS Xã Kỳ Châu, tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023.
loading...
09:37 07/05/2023

Sáng ngày 6.5 CĐCS xã Kỳ Châu tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (từ ngày 01/5 - 31/5) là đợt cao điểm để cấp ủy Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động, quan tâm, chăm lo đến người lao động; tăng cường quản lý, tổ chức chỉ đạo. Tham dự có đồng chí Lê Quang Hoàn đại diện LĐLĐ Huyện; cùng đoàn viên công đoàn.

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tháng Công nhân năm 2023 đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của CNVCLĐ cả nước nói chung và CĐCS xã Kỳ Châu nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người lao động, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và sự ghi nhận tích cực của xã hội.

Trong Tháng Công nhân công đoàn đã phối hợp với chính quyền, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của đội ngũ công nhân lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn,  Công đoàn cơ sở xã Kỳ Châu tập trung tổ chức các hoạt động: Phối hợp với chính quyền đồng cấp và các cơ quan, đơn vị tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ bằng hình thức trực tiếp tới đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Trong đó chú trọng phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ; phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ CNVCLĐ Kỳ Châu nói riêng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí  Nguyễn Văn Dũng Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND xã nêu rõ: Việc phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân nnăm 2023 là một hoạt động mang ý nghĩa rất quan trọng, trong đó các hoạt động được triển khai mang lại lợi ích thiết thực, đồng hành cùng với người lao động, thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với người lao động. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đề nghị CĐCS xã Kỳ Châu tiếp tục quan tâm, Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện, tình hình CNVCLĐ. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động.

Nhân dịp này, CĐCS xã Kỳ Châu trao tặng 02 suất quà cho người thân đoàn viên không may gặp rủi ro, hoạn nạn; nhằm chia sẽ kịp thời tới người thân để đoàn viên yên tâm công tác và có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật