Tuổi trẻ Kỳ Châu sôi nổi tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh 26/3.
loading...
11:46 28/03/2023

Chiều ngày 26/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kỳ Châu tổ chức ra mắt công trình số hóa cuốn lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Châu giai đoạn (1930 – 2020) và sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Về tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hà Trang - Phó Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh; cùng các đồng chí đại diện TT Đảng ủy – UBND – MTTQ; Bí thư 07 chi bộ; các đồng chí UV BCH Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 – 2027 và hơn 80 ĐVTN trong toàn xã cùng tham dự.

Số hóa cuốn lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Châu giai đoạn (1930 – 2020) là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023). Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Châu xuất bản năm 2021, gồm 07 chương và 04 phần được số hóa bằng mã QR bằng đường link ( https://heyzine.com/flip-book/ae23d83457.html ); việc tận dụng công nghệ số nhằm gia tăng khả năng tiếp cận thông tin về lịch sử Đảng bộ cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và ĐVTN được dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn.

Sau buổi ra mắt, Đoàn xã Kỳ Châu cũng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” do đồng chí Nguyễn Văn Dũng - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao đổi và truyền tải nội dung của chuyên đề.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam”. Bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn; có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có ĐVTN.

Một trong những điểm nhấn của bài viết là đưa ra những lý lẽ sâu sắc, luận cứ thuyết phục về tính tất yếu thay thế của CNXH đối với chủ nghĩa tư bản. Lựa chọn con đường lên CNXH là tất yếu khách quan, là giải pháp đúng đắn để mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Sự nghiệp đổi mới phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bởi chủ nghĩa xã hội không chỉ mang lại độc lập cho dân tộc, mà còn là con đường duy nhất đúng đắn để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài viết của Tổng Bí thư đặc biệt có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; được công bố vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đang nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tạo sự chuyển biết toàn diện cả về nhận thức và hành động của toàn Đảng và cả dân tộc ta.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí ĐVTN cùng trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ hơn một số nội dung sau của bài viết như: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam chúng ta lại lựa chọn con đường đi lên CNXH? con đường đi lên CNXH ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Các đặc trưng của CNXH? Thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới cùng với đó là những thành tựu của huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Châu;… những đóng góp cũng như như trách nhiệm của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Cũng tại buổi sinh hoạt này có đồng chí Trần Xuân Việt – Cán bộ đoàn truyền thống, nguyên là Bí thư Đoàn xã cũng đã trao đồi và chia sẻ một số kinh nghiệm, hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào TTN qua các thời kỳ.

Về tham dự buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Hà Trang - Phó Bí thư Huyện đoàn phát biểu chỉ đạo và đánh giá cao buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa về mặt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ xã nhà. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phải thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đợt sinh hoạt nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, có ý nghĩa quan trọng giúp các cơ sở Đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đoàn viên, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn đường chúng ta đi, đích chúng ta đến, để rèn thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất./.

Tin bài: Nhự Thị Hoài – BT Đoàn xã Kỳ Châu