UBMTTQ xã Kỳ Châu. Tổng kết 20 năm ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc (giai đoạn 2003 - 2028)
loading...
08:24 30/03/2023

Nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng chính quyền các cấp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương. Chiều ngày 29/3/2023 UB.MTTQ Việt Nam xã Kỳ Châu  tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội giai đoạn 2003-2023, tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Anh, PCT, UBMTTQ Huyện; đây hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã biểu dương hơn 300 lượt cá nhân tiêu biểu, hàng nghìn lượt gia đình văn hóa và hàng trăm lượt khu dân cư văn hóa. Đã khuyến khích, biểu dương hơn 50 lượt gia đình làm kinh tế giỏi và những gia đình "ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền". Biểu dương hơn 200 lượt những điển hình của tuổi cao gương sáng, các cháu chăm ngoan hiếu học...

Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết cũng là thể hiện tính gắn kết cộng đồng, tinh thần dân chủ, vai trò tự quản là giá trị xuyên suốt trong quá trình tổ chức Ngày hội. Qua tổ chức Ngày hội, Nhân dân được hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy rõ được sức đóng góp của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng. Nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng được nhân lên qua những hoạt động san sẻ với các hộ gia đình khó khăn, tri ân với gia đình có công, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng động và hoạt động xã hội. Trong 20 năm tổ chức ngày hội đã có hơn gần 100 lượt tổ tự quản, khu dân đã tổ chức được "Bữa cơm Đại đoàn kết"; tổ chức các hoạt động thăm hỏi; quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt... đã cho thấy những giá trị mới trong quá trình tổ chức Ngày hội.

Với những hoạt động thiết thực, cùng các nội dung phong phú, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới, về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thể hiện được giá trị thiết thực trong đời sống xã hội; từ xã đến các khu dân cư... đều mang những sắc thái riêng gắn với truyền thống văn hóa, phù hợp với đời sống chính trị và yêu cầu của Nhân dân. Nét đặc trưng chung trong tổ chức Ngày hội là nơi trao truyền tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng trong mọi tầng lớp Nhân dân; diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong tổ dân phố về việc xây dựng tình đoàn kết, củng cố nghĩa đồng bào; hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tăng hộ khá; chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng tổ dân phố văn minh, sạch đẹp. Ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tổ chức bình bầu, xét công nhận các danh hiệu “Thôn, xóm, tổ tự quản xuất sắc”, “Gia đình văn hóa”... Ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi cùng nhau tổ chức bữa cơm "Đại đoàn kết" gắn với các hoạt động thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước, động viên cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; bảo tồn giá trị văn hóa dân gian của mỗi cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng của địa phương.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật