Ủy ban MTTQ xã Kỳ Châu sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024.
loading...
07:41 13/05/2022

Chiều ngày 12/5/2022, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024, tới tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Bé - Đại diện thường trực UBMTTQ huyện cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, trưởng, phó ban công tác mặt trận các thôn, đại diện cấp ủy, ban cán sự các thôn, thành viên UBMTTQ.
Hội nghị nghiêm túc thảo luận và đề ra phương hướng hành động giai đoạn 2022- 2024

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2022 - 2024 do Đồng chí Trần Xuân Việt, UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ xã trình bày.

Ông Trần Xuân Việt - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ xã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Về kết quả hoạt động của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Châu nửa nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động giai đoạn 2022-2024; tại báo cáo đã nêu rõ: Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra 11 chỉ tiêu, ngay sau khi Đại hội, Thường trực MTTQ xã đã xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động triển khai đến Ban công tác mặt trận các thôn; trong nửa nhiệm kỳ qua (2019-2022) MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban công tác MT ở các thôn, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô, đất nước, của địa phương; cùng với Đảng bộ, chính quyền luôn quan tâm xây dựng và củng cố các tổ chức thành viên vững mạnh là hạt nhân chính trị ở cơ sở, thông qua các kỳ đại hội của các tổ chức thành viên, phối hợp hiện tốt pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng; tăng cường mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân; động viên nhân dân tham gia vào các hội nghị được tổ chức từ xã đến thôn như hội nghị đại biểu nhân dân hàng năm, hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hàng năm 100% các thôn đều ký cam kết thực hiện tự quản về ANTT - VSMT gắn với thực hiện “Hành động vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp”; tỷ lệ thoát nghèo tăng.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Bé, đại diện thường trực UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Hàng năm vận động ủng hộ các loại quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao. Phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức hội tuyên truyền về thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; Các hoạt động khác như hoạt động công tác Tôn giáo, đối ngoại nhân dân, công tác tổ chức đổi mới phương thức hoạt động cũng được UBMTTQ xã quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ông Đặng Văn Thạch - Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thuận Châu phát biểu tại hội nghị

Riêng năm 2021: Thường trực MTTQ phường đã tăng cường tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19; Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nhự Thái Yên - Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Bắc Châu tham luận tại hội nghị

Phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động giai đoạn 2022-2024 và năm 2023, UBMTTQ xã xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả 11 chỉ tiêu Đại hội MTTQ xã đã đề ra. Sau khi nghe báo cáo, hội nghị đã cơ bản thống nhất với kết quả hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ và năm 2022; chương chương trình hành động nửa cuối nhiệm kỳ và năm 2022 mà Thường trực MTTQ đã xây dựng, có 7 ý kiến làm rõ thêm những kết quả hoạt động, nhất là trong năm 2022.

Ông Võ Văn Truyền - Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trân thôn Châu Long

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh các nội dụng trọng tâm, chương trình hành động giai đoạn 2022-2024: tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại mà nửa đầu nhiệm kỳ đã chỉ ra và những thực tại trên địa bàn xã về tuyên truyền việc tang văn minh, vệ sinh môi trường, khu dân cư kiểu mẫu; Giám sát thực hiện các hoạt động của UBND, quan tâm tuyên truyền công tác giải phóng mặt; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giám sát; Tiếp tục đỏi mới hoạt động của MTTQ, sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động; về thực hiện quy chế dân chủ; yêu cầu các thôn phản ánh cụ thể trực tiếp với các bộ phận chuyên môn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban công tác Mặt trận các thôn cần có sự đột phá về phương thức hoạt động, nêu cao vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, vận động và đoàn kết toàn dân.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật