Lịch giao dịch tại hệ thống 1 cửa
loading...
15:20 14/11/2018

I. Thời gian trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Vào tất cả các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

+ Mùa Hè:    - Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30

+ Mùa Đông: - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

II. Các thành viên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

STT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Trần Công An

Phó Chủ tịch UBND xã

2

Nguyễn Hoàng Yến

Văn phòng - Thống kê

3

Nguyễn Thị Ngọc Bé

Tư pháp - Hộ tịch

4

Lê Xuân Hạnh

Địa chính - xây dựng

5

Đặng Thị Hiếu

Chính sách - xã hội

6

Phan Chí Hiếu

Trưởng công an