Đảng bộ xã Kỳ Châu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”.
loading...
08:54 06/04/2022

Chiều ngày 5/4/2022, Đảng bộ xã Kỳ Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Đồng chí Võ Ngọc Thương - Phó trưởng ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết nghị quyết 02 NQ/TU

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", Đảng bộ xã Kỳ Châu đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngoài các văn bản thông thường, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giai đoạn 2017-2022, Đảng bộ Kỳ Châu đã ban hành 06 văn bản quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 02. Trên cơ sở Nghị quyết số 02, Kế hoạch của huyện ủy, Đảng bộ xã Kỳ Châu đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ của từng chi bộ và cá nhân phụ trách. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa trong nhiệm vụ chính trị, chuyên môn phù hợp. Góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thị xã thực hiện tốt quy chế dân chủ trên địa bàn, nổi bật trên các lĩnh vực đã tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh trang nông thôn, cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư,…

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị

Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trọng trách luật định trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại của người đứng đầu chính quyền với Nhân dân hàng năm. Tiếp thu, tổng hợp và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Giai đoạn 2017-2022, Đảng ủy đã tổ chức 7 cuộc giám sát, kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện quy chế dân chủ ở 7/7 chi bộ và 7 cá nhân là người đứng đầu các chi bộ. Nhìn chung, kết quả kiểm tra, giám sát mang lại hiệu quả cao. Phối hợp Thủ trưởng cơ quan thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Phong trào thi đua "Dân vận khéo", dân vận chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tạo được sức lan tỏa, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị...

Đồng chí Võ Ngọc Thương - Phó trưởng ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được; những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó cũng phản ánh những khó khăn vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thương - Phó trưởng ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy ghi nhận, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng bộ xã Kỳ Châu. Đồng chí đề nghị Đảng ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, quy chế dân chủ ở cơ sở trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của Đảng bộ, địa phương quản lý, nhất là phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Đồng chí Trương Thị Hải Đường - Bí thư chi bộ trường tiểu học phát biểu tham luận tại hội nghị

Thực hiện có hiệu quả trọng tâm công tác năm 2022 và Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của BTV Tỉnh ủy; đặc biệt quan tâm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ đó tạo đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội nhưng không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Nhự Thái Yên - Bí thư chi bộ thôn Bắc Châu phát biểu tham luận

Được biết Đảng bộ xã Kỳ Châu là đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm gồm 6 xã Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Hải, Kỳ Văn, Kỳ Thọ tổ chức sơ kết nghị quyết. Được ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy đánh giá và ghi nhận Kỳ Châu tổ chức hội nghị nghiêm túc, thiết thực, bài bản, trọng tâm, trọng điểm có nhiều mô hình dân vận khéo cần được học tập và nhân rộng./.

Tin bài: Nguyễn Ngọc Nhật