Đảng bộ xã Kỳ Châu, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
loading...
16:21 05/05/2021

Chiều ngày 05/5/2021,Đảng bộ xã Kỳ Châu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tham dự hội nghị và trao đổi với Đảng bộ đồng chí Lê Văn Trọng – UVBTV – Trưởng ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, UVBCH – Trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ cốt cán cấp xã và các Đảng viên trong toàn đảng bộ.

Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu toàn văn các báo cáo nội dung giảng viên trao đổi

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Bùi Thị Liễu – Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Trọng - UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo, dân vận Huyện ủy, trao đổi tại hội nghị

Theo đó, các cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết địa hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tiếp thu nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Kỳ Châu

Cùng với đó, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Tin bài:   Nguyễn Ngọc Nhật