Đảng Bộ xã Kỳ Châu: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
loading...
15:50 10/01/2022

Sáng ngày 07/01/2022, Đảng bộ xã Kỳ Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó chủ tịch Hội CCB huyện; thành viên đoàn công tác 289 trực tiếp chỉ đạo Kỳ Châu.
Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân cóa thành tích xuất sắc năm 2021

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Đoàn công tác Huyện ủy; sự đồng lòng, nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân nên BTV, BCH chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, MTTQ và đoàn thể bám sát Nghị quyết thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Kinh tế tiếp dục được duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: thu ngân sách 14.6 tỷ đồng (đạt 109% chỉ tiêu NQ ) , các chỉ tiêu xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đạt 100% kế hoạch; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% (đạt 101% chỉ tiêu NQ ) . Hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh” được đẩy mạnh, toàn xã có 975/1.058 gia đình văn hóa (chiếm 92,2 %, vượt  chỉ tiêu Nghị quyết ); gia đình thể thao 453/1058 (chiếm 42,8%). Trường Tiểu học giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3; Trường Mầm non giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 05 tuổi đạt cấp độ 2; Trạm y tế tiếp tục giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2020 - 2025; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,13%; hộ cận nghèo 3,01%.  Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã trao huy hiệu cho hai Đảng viên lão thành

Đảng bộ  thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp trên giao.  Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 như: Việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU về tăng cường công tác phát triển đảng viên; ý thức một số người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới như vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, sắp xếp đồ đạc trong gia đình và phân loại và xử lý rác thải tại nguồn chưa cao; việc thành lập mới mô hình, tổ hợp tác và vườn mẫu hết sức khó khăn....

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng kết luận và bế mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu những ý kiến phát biểu tại hội nghị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ trong năm mới. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thông qua quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5, 2/9, 7/11 năm 2021 cho các đồng chí đảng viên 30, 40, 55 năm tuổi đảng và ghi nhận công lao của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã khen thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Tin bài: Nhự Thị Hoài