Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Chiều ngày 19/02/2020, toàn thể nhân dân thôn Thuận Châu đồng loạt ra quân thực hiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu quyết tâm đồng lòng, chung sức về đích trong tháng 4/2020

Chiểu ngày 20/11/2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà tĩnh về đánh giá các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Hiệu Châu. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá thôn Hiệu Châu đã đạt chuẩn 10/10 tiêu...

Chiều ngày 9/10/2019, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Châu tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi " khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu xã Kỳ Châu lần thứ 3 năm 2019

Xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Châu rất hiệu quả nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân

Kết quả thực hiện các Tiêu chí Nông thôn mới của xã Kỳ Châu đến thời điểm 30/3/2019

Sáng ngày 14/3/2019 đoàn công tác của ban tổ chức cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Kỳ Anh về đánh giá chấm điểm khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại hai thôn Thuận Châu và Hiệu Châu.

Sáng ngày 11/3/2019, Hội Nông dân xã Kỳ Châu, phối hợp với tổ chức đoàn thể chính trị địa phương tổ chức kiểm tra tình hình thực tế, hướng dẫn xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã.

Chiều ngày 1/3/2019, Văn phòng điều phối Nông thôn mới cùng các ban ngành cấp Huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí Nông thôn mới theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Tỉnh về việc thực hiện các tiêu chí Nông...

SÁng ngày 21/8/2018, Đoàn tham quan Nông thôn mới của huyện Đông Sơn, Thanh Hóa do ông Nguyễn Quang Hải - BT huyện ủy huyện Đông Sơn làm trưởng đoàn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư kiểu mẫu thôn...

Sáng ngày 21/7/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết rút kinh nghiệm giai đoạn 2011 - 2018, tháng cao điểm xây dựng...

Các đoàn thể xã Kỳ Châu tăng cường các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, sắp xếp nhà ở dân cư đảm bảo 3 sạch, chỉnh trang vườn hộ, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo đúng quy định.