SÁng ngày 21/8/2018, Đoàn tham quan Nông thôn mới của huyện Đông Sơn, Thanh Hóa do ông Nguyễn Quang Hải - BT huyện ủy huyện Đông Sơn làm trưởng đoàn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Bắc Châu
loading...
09:01 22/08/2018

SÁng ngày 21/8/2018, Đoàn tham quan Nông thôn mới của huyện Đông Sơn, Thanh Hóa do ông Nguyễn Quang Hải - BT huyện ủy huyện Đông Sơn làm trưởng đoàn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Bắc Châu
Ông Nguyễn Quang Hải - BT huyện ủy huyện Đống Sơn, Thanh Hóa phát biểu bày tỏ cảm xúc khi đến Bắc Châu

Đón tiếp đoàn tham quan Nông thôn mới huyện Đống Sơn Thanh Hóa có Đồng Chí Dương Thị Vân Anh - PCT HĐND huyện, cán bộ chỉ đạo xã Kỳ Châu; cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Kỳ Châu

Đoàn đến tham quan khu dân cư kiểu mẫu Thôn Bắc Châu và các thôn trong xã. Đại diên đoàn, ông Nguyễn Quang Hải đã bày tỏ những tình cảm yêu mến và khâm phục trước những kết quả và nổ lực của nhân dân xã Kỳ Châu.

Những dòng lưu bút của đoàn được ghi lại tại sổ vàng của thôn Bắc Châu

BBT